Anafylaxie

overgevoeligheid die kan leiden tot een anafylactische shock. Ziektebeelden die hierbij passen, zijn: astma, hooikoorts, eczeem, bepaalde vormen van migraine, galbulten en vochtophopingen (vooral in het gezicht)