Alzheimer, ziekte van

De meest voorkomende vorm van dementie, gekenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het cognitief functioneren (geheugen,begrijpen, herkennen,orienteren)  De oorzaak is onbekend, soms spelen erfelijke factoren een rol. Alzheimer is niet te genezen. Medicijnen kunnen de ziekte soms tijdelijk remmen.