Allograft

hetgeen bij een allogene transplantatie (transplantatie van weefsel op een soort-gelijk individu, bijvoorbeeld van mens op mens) wordt getransplanteerd