Allogene transplantatie

1. transplantatie van weefsel op een soortgelijk individu, bijvoorbeeld van mens op mens (uitgezonderd identieke tweelingen) 2. inbrengen van kunstmatig materiaal (bijvoorbeeld een kunstheup)