Alkalose, respiratoire

ophoping van alkali (stof die in verbinding met een zure stof een zout vormt en zo het bloed minder zuur kan maken) of verlies van zuur, waardoor het bloed een te lage zuurgraad krijgt. Dit komt door een tekort aan koolstofdioxide, dat onder andere het gevolg kan zijn van hyperventillatie