Alkalose, metabole

ophoping van alkali (stof die in verbinding met een zure stof een zout vormt en zo het bloed minder zuur kan maken) of verlies van zuur, waardoor het bloed een te lage zuurgraad krijgt. Dit kan het gevolg zijn van veel braken (verlies van maagzuur), misbruik van plaspillen, ziektebeelden waarbij te weinig kalium en teveel calcium aanwezig is, en bij een verhoogde bijnierfunctie