Alcoholonthoudingsdelirium

psychische toestand als gevolg van het plotseling (moeten) stoppen met alcoholgebruik. Dit wordt gekenmerkt door verminderde aandacht, onsamenhangende spraak, bewustzijnsverlaging, angst, chaotisch denken, verwardheid en geheugenproblemen