Albinisme

gestoorde pigmentvorming door een enzymdefect, waardoor er geen pigment is in huid, haar en ogen. Dit kan leiden tot een bleke huid, geelwit haar, rode pupillen, bleekblauwe irissen en soms tot onscherp zien en overgevoeligheid voor licht en oogbevingen