Agonist

1. spier waarvan de werking precies tegenovergesteld is aan die van een andere spier (waarbij die andere spier de antagonist genoemd wordt). 2. medicijn dat de werking van een ander middel versterkt