Afhankelijkheid van een middel

verslaafd zijn aan een middel, met lichamelijke verschijnselen (bijvoorbeeld ontwenning) en sociale verschijnselen (bijvoorbeeld verwaarlozing van werk of vriendenkring) tot gevolg