Afasie, totale

ernstige taalstoornis waarbij taal en spraak niet goed worden begrepen, en zinnen niet goed worden geformuleerd