Adult respiratory distress syndrome

groep verschijnselen die kan optreden na beschadiging van de longen (bijvoorbeeld door een ernstig trauma, shock, verbranding of longembolie)