Adson, fenomeen van

wegvallen van de polsslag aan de duimzijde, bij het zijwaarts heffen van de arm en bij diepe inademing