Actinobacillus actinomycetemcomitans

bacterie behorend tot de HACEK-groep. Deze veroorzaakt een ontsteking van het tandvlees