Alcoholverslaving symptomen

Een alcoholverslaving is moeilijk toe te geven aan jezelf, laat staan aan de omgeving. En wanneer spreek je nu van een alcoholverslaving of een zware drinker? Er zijn verschillende symptomen die op een alcoholverslaving kunnen duiden. Professionele hulpverleners maken gebruik van de criteria volgens de DSM-5, dit is het belangrijkste handboek voor psychologen en psychiaters. Op deze pagina vind je meer informatie over de symptomen van alcoholverslaving.

Alcoholverslaving symptomen volgens de DSM-5

In de DSM-5 staat beschreven aan welke symptomen iemand moet voldoen om te spreken van een stoornis in middelengebruik, in dit geval een alcoholverslaving. De DSM-5 zegt dat je kunt spreken van een alcoholverslaving als er binnen een jaar minstens twee van de volgende symptomen optreden: 

 • Er wordt vaker en in grotere hoeveelheden alcohol gebruikt dan het plan was
 • Er zijn mislukte pogingen om te minderen of stoppen met alcohol
 • Er wordt veel tijd besteed aan alcoholgebruik en het herstel hiervan
 • Er bestaat een sterk verlangen om alcohol te gebruiken
 • Alcoholgebruik heeft gevolgen op het werk, school of thuis
 • Alcoholgebruik heeft gevolgen op relationeel vlak
 • Gebruik van alcohol is een reden om te stoppen met hobby’s, sociale activiteiten of werk
 • Ondanks gevaarlijke situaties wordt alcoholgebruik niet gestaakt
 • Ondanks de lichamelijke of psychische problemen door alcoholgebruik wordt alcoholgebruik niet gestopt
 • Tolerantieniveau verandert, er is een steeds grotere hoeveelheid alcohol nodig om het effect te voelen
 • Het staken van alcoholgebruik levert onthoudingsverschijnselen op 

De ernst van de alcoholverslaving

De hoeveelheid vinkjes die je kunt zetten achter bovenstaande symptomen, bepaalt de ernst van de alcoholverslaving:

 • Lichte alcoholverslaving: er zijn twee tot drie symptomen van alcoholverslaving aanwezig
 • Matige alcoholverslaving: er zijn vier tot vijf symptomen van alcoholverslaving aanwezig
 • Ernstige alcoholverslaving: er zijn zes of meer symptomen van alcoholverslaving aanwezig

Lees op partnerwebsite Dokterdokter.nl meer over de definitie van alcoholisme en het verschil met zwaar drinken of bingedrinken.

Alcoholverslaving symptomen herkennen bij naasten

Bovenstaande symptomen zijn makkelijk af te strepen voor jezelf, maar het zal niet makkelijk zijn om met bovenstaande symptomen een alcoholverslaving te herkennen bij een naaste. Lege flessen op het aanrecht en een partner met een adem die naar alcohol ruikt zijn natuurlijk tekenen aan de wand, maar hoe herken je alcoholverslaving nu echt bij een naaste?

Om verslaving te herkennen is het goed om te weten op welke symptomen je kunt letten in je omgeving. Er moet onderscheid gemaakt worden in symptomen van overmatig alcoholgebruik of van een alcoholverslaving. Symptomen van overmatig alcoholgebruik zijn:

 • Verhoogde lichaamstemperatuur. Dit komt doordat de bloedvaten verwijden door het drinken van alcohol. Dit kun je zien door rode wangen en transpireren.
 • Sociale laagdrempeligheid. Verlegenheid bestaat niet meer en grenzen vervagen.
 • Vertraagd reactievermogen en vergeetachtigheid.
 • Lichamelijke veranderingen zoals onhandigheid, duizeligheid, dubbelzien, problemen met praten en braken.

Bij mensen met een alcoholverslaving zal steeds meer alcohol nodig zijn om bovenstaande symptomen te bereiken. Bij alcoholverslaving zijn nog specifieke symptomen merkbaar zoals:

 • Slecht functioneren zowel op het werk als thuis door gebruik van alcohol.
 • Ontkennen van alcoholgebruik of een alcoholprobleem. Liegen en het verzinnen van smoesjes zijn niet ongebruikelijk.
 • Op ongebruikelijke momenten willen drinken en elke gelegenheid aan willen grijpen om te drinken.
 • Gezondheidsproblemen zoals afvallen, maar ook verwaarlozing.
 • Sociaal isolement. Mensen met een alcoholverslaving proberen dit voor de omgeving verborgen te houden en sluiten zich af van de buiten wereld.
 • Afspraken nakomen wordt een probleem. Om te verbergen dat er een alcoholprobleem is of door geheugenproblemen.
 • Wisselingen in humeur.
 • Financiële problemen.

Een alcoholverslaving kan grote gevolgen hebben. Het op tijd stoppen met het drinken van alcohol is dan ook belangrijk, maar erg moeilijk. Hulp inschakelen is verstandig. Lees meer informatie over gevolgen van alcohol. Hulp nodig? Deze behandelingen zijn mogelijk om te stoppen met alcoholgebruik.

Bronnen: Trimbos instituut,  help mijn dierbare is verslaafd, verschillende verslavingsklinieken.

Pagina laatst aangepast op 2 december 2019

Verder lezen 3. Gevolgen van alcohol