Werkhervatting bij rugklachten

Werkhervatting bij rugklachten

Hoe langer de duur van uw verzuim is, hoe meer partijen er betrokken zijn bij het begeleidingstraject naar werk. De belangrijkste partijen zijn:

 • uzelf
 • uw huisarts
 • uw bedrijfsarts
 • uw werkgever of leidinggevende
 • specialist of fysiotherapeut als die bij uw behandeling betrokken isAls het verzuim wat langer duurt, kunnen daar ook -afhankelijk van uw klachten- reïntegratiebedrijven aan toegevoegd worden. Dat zijn in dit geval reïntegratiebedrijven, die specifieke trainingen verzorgen voor het herstel van rugklachten.In deze informatiefolder staat informatie over de bijzondere aspecten, waarmee u rekening moet houden bij werkhervatting bij rugklachten. Hieronder is onderscheid gemaakt naar de duur van het verzuim:
 • minder dan 1 week
 • 1 tot 3 weken
 • 3 tot 6 weken
 • 6 tot 13 weken
 • meer dan 13 weken

Werkhervatting bij minder dan 1 week verzuim

Medisch gezien loopt u geen risico als u met rugklachten weer aan het werk gaat. Het is van belang om vooraf wel na te denken over de zware onderdelen in uw werk. Als u afwisselend lopende en staande werkzaamheden heeft, is er geen reden om uw werk niet te doen. Bewegen is juist goed voor uw rug. De kans is groot dat uw klachten dan snel verminderen. Als u zwaar lichamelijk werk heeft, is het verstandig om de zware onderdelen van uw werk tijdelijk niet te doen.

Als u minder dan één week verzuimt, bent u waarschijnlijk degene die het initiatief neemt om weer aan het werk te gaan. Dit gebeurt meestal in overleg met uw leidinggevende, zeker als uw werk tijdelijk aangepast moet worden. Probeer de zwaarte van uw werkzaamheden geleidelijk op te voeren; elke dag weer iets meer. Meer informatie kunt u lezen in de informatiefolder 'Terug naar de normale dagelijkse activiteiten'. U kunt ook de arbodienst vragen om u te helpen bij het opstellen van een werkhervattingsschema.

Als u vragen heeft over uw rug en uw werk, adviseert dokterdokter.nl u om contact op te nemen met uw bedrijfsarts.

Werkhervatting bij 1 tot 3 weken verzuim

Medisch gezien loopt u geen risico als u met rugklachten weer aan het werk gaat. Als u enkele weken rugpijn heeft, is de kans groot dat u daardoor minder beweegt. Als gevolg hiervan neemt u lichamelijke conditie af. Vooral de conditie van de buik- en rugspieren kan verminderen. Het is van belang om nit te beginnen met zware werkzaamheden, anders bestaat de kans op overbelasting van uw rug. Om dat te voorkomen, is het goed om uw conditie te verbeteren. Dat kunt u doen door thuis al geleidelijk meer te bewegen, voordat u weer aan het werk gaat. Het beste kunt u dit een schema doen: dagelijks iets meer doen en uw dagelijkse activiteiten opbouwen naar uw normale levenspatroon.

Meer informatie kunt u lezen in de informatiefolder "Terug naar de normale dagelijkse activiteiten". U kunt ook de arbodienst vragen om u te helpen bij het opstellen van een werkhervattingsschema. Bespreek zon'n schema ook met uw leidinggevende. Soms blijkt een bepaalde opbouw niet haalbaar.

Als u vragen heeft over uw rug en uw werk, adviseert dokterdokter.nl om contact op te nemen met uw bedrijfsarts. Als u wilt weten wat uw rechten en plichten zijn, kunt u de informatiefolder "Wet verbetering poortwachter" lezen.

Werkhervatting bij 3 tot 6 weken verzuim

Hoewel uw klachten al enige tijd bestaan, is de kans kleiner dan 5% dat u een ziekte of afwijking heeft die medisch moet worden behandeld. Meer informatie over de mogelijk oorzaken van uw rugklachten kunt u lezen in de informatiefolder "Oorzaken van acute rugklachten".

Als u enkele weken rugpijn heeft, is de kans groot dan u daardoor minder beweegt. Als gevolg hiervan neemt uw lichamelijke conditie af. Vooral de conditie van de buik- en rugspieren kan verminderen. Daarom is het verstandig om zo snel mogelijk weer te bewegen en uw normale activiteiten te doen, om zo uw conditie op peil te brengen.

Waarschijnlijk bent u al door een bedrijfsarts onderzocht. Als de bedrijfsarts u niet naar uw huisarts ofr medisch specialist heeft verwezen, heeft hij waarschijnlijk geen aanwijzingen voor een ziekte of afwijking gevonden. Medisch gezien loopt u dan geen risico als u weer aan het werk gaat, ook al heeft u enige weken niet gewerkt.

Uw bedrijfsarts heeft u waarschijnlijk een werkhervattingsadvies gegeven. Als onderdeel daarvan kan de bedrijfsarts u begeleiding door een deskundige aanbevelen.

Tijdens de werkhervattingsfase begeleiden uw bedrijfsarts en andere medewerkers van de arbodienst. Zij stellen samen met u een werkhervattingsschema op. Hierin staan de soort werkzaamheden en de opbouw in de tijd beschreven. Het is van belang dat u ervan overtuigd bent dat dit schema haalbaar is. Laat niet de pijn of klachten bepalen wat u doet, maar handel volgens het schema. Bij het uitvoeren van het schema ervaart u dat u langzaam aan weer normaal functioneert, zowel thuis als op het werk.

Meer informatie kunt u lezen in de informatiefolder "Terug naar de normale dagelijkse activiteiten".

Werkhervatting bij 6 tot 13 weken verzuim

Hoewel uw klachten al enige weken bestaan, is de kans kleiner dan 5% dat u een ziekte of afwijking heeft die medisch moet worden behandelt.

Meer informatie over de mogelijke oorzaken van uw rugklachten, kunt u lezen in de informatiefolder "Oorzaken van acute rugklachten".

Als de klachten langer bestaan, neemt de kans toe dat u onbewust u dagelijkse activiteiten gaat aanpassen. U beweegt zich bijvoorbeeld krampachtig, omdat u bang bent dat de pijn dan erger wordt. Dit gedrag kan zo de klachten in stand houden. Hierdoor komt u in een vicieuze cirkel terecht, waar u zonder hulp niet uitkomt. Als u langer dan 3 maanden niet werkt, kunt u zich afvragen of u ooit wel weer kunt werken en hoe uw collega's reageren op uw terugkeer. Zulke gedachten vormen een belangrijke drempel om daadwerkelijk weer aan het werk te gaan.

Hierdoor is een intensieve begeleiding gewenst. Vaak is dit begeleiding door deskundigen van een reintegratiebedrijf. Het gaat dan om een gerichte training met als doel werkhervatting. De bedrijfsarts moet vaststellen om u geschikt bent voor zon'n gedragsmatige aanpak.

Tijdens de werkhervattingsfase begeleiden uw bedrijfsarts en andere medewerkers van de arbodienst. Zij stellen samen met u een werkhervattingsschema op. Hierin staan de soort werkzaamheden en de opbouw in de tijd beschreven. Het is van belang dat u ervan overtuigd bent dat dit schema haalbaar is. Laat niet de pijn of klachten bepalen wat u doet, maar handel volgens het schema. Bij het uitvoeren van het schema ervaart u dat u langzaam aan weer normaal functioneert, zowel thuis als op het werk.

Werkhervatting bij meer dan 13 weken verzuim

Artsen spreken bij u van chronische rugpijn. Deze term duidt erop dat klachten langer dan 3 maanden bestaan.

Hoewel uw klachten al enige weken bestaan, is de kans kleiner dan 5% dat u een ziekte of afwijking heeft die medisch moet worden behandeld. Meer informatie over de mogelijke oorzaken van uw rugklachten, kunt u lezen in de informatiefolder "Oorzaken van acute rugklachten".

Als de klachten langer bestaan, neemt de kans toe dat u onbewust u dagelijkse activiteiten gaat aanpassen. U beweegt zich bijvoorbeeld krampachtig, omdat u bang bent dat de pijn dan erger wordt. Dit gedrag kan zo de klachten in stand houden. Hierdoor komt u in een vicieuze cirkel terecht, waar u zonder hulp niet uitkomt. Als u langer dan 3 maanden niet werkt, kunt u zich afvragen of u ooit wel weer kunt werken en hoe uw collega's reageren op uw terugkeer. Zulke gedachten vormen een belangrijke drempel om daadwerkelijk weer aan het werk te gaan.

Hierdoor is een intensieve begeleiding gewenst. Vaak is dit begeleiding door deskundigen van een reintegratiebedrijf. Het gaat dan om een gerichte training met als doel werkhervatting. De bedrijfsarts moet vaststellen om u geschikt bent voor zon'n gedragsmatige aanpak.

Tijdens de werkhervattingsfase begeleiden uw bedrijfsarts en andere medewerkers van de arbodienst. Zij stellen samen met u een werkhervattingsschema op. Hierin staan de soort werkzaamheden en de opbouw in de tijd beschreven. Het is van belang dat u ervan overtuigd bent dat dit schema haalbaar is. Laat niet de pijn of klachten bepalen wat u doet, maar handel volgens het schema. Bij het uitvoeren van het schema ervaart u dat u langzaam aan weer normaal functioneert, zowel thuis als op het werk.

In samenwerking met

Drs. T. Dijkhorst (auteur) Dr. P.F. van Akkerveeken (consulent) Dr. A.A. Vendrig (consulent)

Bronnen

 • Smulders PGW, Veerman TJ. Handboek ziekteverzuim. Gids voor de bedrijfspraktijk.
 • Willems JHBM, Croon NHTh, Koten JW. Handboek Arbeid en belastbaarheid.
 • Richtlijn CBO Aspecifieke lage rugklachten.
 • Richtlijn NVAB: Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met lage rugklachten.
 • NHG Standaarden aspecifieke lage rugpijn 2005
 • NHG Standaarden lumbosacraal radiculair syndroom 2015
 • Akkerveeken PF van, Versloot JM. De Rugdokter. Diemen, 1997. ISBN 90 6057 956 9.
 • Main CJ, Wood PLR, Hollis S, Spanswick CC, Waddell G. The Distress and Risk Assessment Method. Spine 17 (1992): 42-52.
 • Fordyce WE, Brockway JA, Bergman JA, Spengler D. Acute back pain: A control-group comparison of behavioral vs traditional methods. J Behav Med 1986;9:127-140
 • Vlaeyen JW, Linton SJ. Fear-avoidance and its consequence in chronic musculoskeletal pain: A state of the art. Pain 2000;85:317-332
 • Waddell G. The back pain revolution. Edinburgh: Livingstone, 1998

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019