Werkhervatting bij psychische klachten

Inleiding werkhervatting bij psychische klachten

Het is belangrijk dat u er vertrouwen in heeft, dat het weer aan het werk gaan zal lukken. Hiermee wordt niet bedoeld dat u nu al het gevoel moet hebben dat u morgen weer voor 100% aan de slag bent, soms zal dat in stapjes moeten gaan. De meeste mensen die weer beginnen met werken, zien daar tegenop.

Ondanks twijfels moet u voor uzelf overtuigd proberen te zijn van het belang van werkhervatting. Als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat u alleen uw werk hervat om de Arbo-dienst tevreden te stellen, zal uw werkhervatting minder kans van slagen hebben. Onbewust kunt u er dan op aansturen dat de Arbo-dienst ‘ongelijk’ krijgt, door de werkhervatting niet te laten slagen.

Als u bang bent dat werkhervatting niet zal lukken, is het raadzaam om dit te bespreken met bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Op deze manier kunt u misschien achterhalen waarom dat zo is. Misschien heeft u twijfels of het wel verstandig is om met uw klachten te werken. Goede informatie en advies zijn dan belangrijk, voordat u met werken begint.

Eigen werkhervattingplan

Probeer uw eigen werkhervattingplan op te stellen. Het is beter om zelf een opbouwschema te maken dan dat het voor u gedaan wordt. U kunt uw opbouwschema dan zo maken, dat het aansluit bij uw specifieke situatie. De bedrijfsarts of een andere arbomedewerker kan u helpen bij het opstellen van het werkhervattingplan.

Draagvlak op het werk

Het is aan te raden uw werkhervattingplan niet alleen met uw leidinggevende, maar ook met uw naaste collegae te bespreken. Hierdoor vergroot u het draagvlak voor uw reïntegratieplan, uw reïntegratie wordt dan een meer gemeenschappelijk gebeuren.

Doel

Bij reïntegratie is het belangrijk om duidelijk uw doel te stellen en dit scherp in de gaten te blijven houden. Reïntegratie is meer dan alleen maar uren uitbreiden. Reïntegratie is geen oefening in volhouden en grenzen verleggen. Waar het om gaat, is dat u een nieuw evenwicht vindt, waardoor u op lange termijn op prettige wijze uw werk kunt uitvoeren.

Reïntegratie is niet alleen uren uitbreiden, maar ook zaken anders aanpakken op uw werk. Bijvoorbeeld anders omgaan met grenzen, leren meer assertief te zijn of juist soepeler leren omgaan met collegae. De ervaring leert dat de reïntegratie meer kans van slagen heeft, als u de zaken structureel anders aanpakt op het werk. Uren uitbreiden en ‘volhouden’ alleen, leidt dikwijls tot terugval.

Balans tussen werk en prive

Probeer een goede balans te vinden tussen werk en privé, betrek daarom ook uw privé-situatie bij het opbouwschema. Als u uw uren uitbreidt en vervolgens de avonduren en weekenden nodig heeft om te ‘herstellen’, klopt er iets niet. U moet s'avonds nog energie overhouden. Als dat niet zo is loopt u te hard van stapel en is er een groter risico dat u terugvalt. Ook overbelasting in uw privé-leven kan het traject van werkhervatting belemmeren.

Niet afwachten

Het is niet nodig te wachten met de werkhervatting, totdat uw klachten geheel zijn verdwenen. Ook met klachten kunt u weer gedeeltelijk beginnen met werken. Als u merkt dat de werkhervatting lukt of zelfs meevalt, kan dit uw zelfvertrouwen versterken en daardoor een gunstig effect op uw klachten hebben. De regelmaat en structuur van werken en de afleiding kunnen zelfs therapeutisch zijn, mits u niet overbelast wordt.

Stapsgewijze opbouw

Het is belangrijk dat u uw werk in kleine stapjes opbouwt. Denkt u bijvoorbeeld aan twee uur of een dagdeel per week. Hoe snel u kunt of wilt opbouwen, is onder meer afhankelijk van de aard van uw klachten en de aard van uw werkzaamheden. Het beste kunt u beginnen met een niveau waarbij u het gevoel heeft nog energie over te hebben.

Als regel kunt u hanteren dat u start met een niveau dat ligt op 1/3 van uw maximale niveau. Stel, u bent helemaal op na 6 uur werken, dan kunt u het beste beginnen met twee uur werken. Breidt uw werk uit op basis van dit schema en niet op basis van de klachten.

Uit onderzoek blijkt werkhervatting op basis van een vooraf gemaakt schema beter te werken, dan op basis van de ernst van de klachten. Mensen die dit laatste doen, gaan juist vaker over hun grenzen heen, met het risico van terugval. De ervaring leert dat mislukte reïntegratiepogingen uiteindelijk veel meer tijd kosten dan opbouwen met een zeer laag tempo.

In samenwerking met

Dr. A.A. Vendrig (auteur) Drs. H.J.M. Smeur (consulent)

Bronnen

  • Hoogduin WA, Vossen C, Hoogduin CAL. Reïntegratie: een geïntegreerde aanpak. In CAL Hoogduin et al. (Eds.), Behandelingsstrategieën bij burnout, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 1996.
  • Vendrig AA. Prognostic factors and treatment-related changes associated with return to work in the multimodal treatment of chronic back pain. J Behav Med 1999;22:217-32.
  • Vendrig AA. Werkreïntegratie bij chronische rugpijn. Welke factoren voorspellen volledige werkhervatting? Ned T Pijn Pijnbestrijd. 2000;20:6-10.
  • Meer informatie: Algemene adviezen bij stress en psychische klachten

 

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019