Verstuikingen

Wat zijn verstuikingen?

Een verstuiking (een ander woord is verzwikking) is een overrekking van gewrichtsbanden en/of –kapsel. Dit is het weefsel dat de beenderen van een gewricht bij elkaar houdt. Dit komt het vaakst voor bij de enkels.

Symptomen verstuikingen

De huid rondom het gewricht is niet beschadigd, eronder is een pijnlijke zwelling die blauw kan verkleuren.

Hoe ontstaan verstuikingen?

Door een ongeval kan het gewricht omzwikken; het normale eindpunt van de gewrichtsbeweging wordt dan gepasseerd. Gewrichtsbanden en/of –kapsel rekken uit en beschadigen.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

Een verstuiking (verzwikking) zal in de loop van enkele weken vanzelf genezen.

Wanneer naar de huisarts?

Als u zelf twijfelt over de ernst, bij veel pijn of als u het lichaamsdeel absoluut niet kunt gebruiken of bewegen. Bij een enkel: als u van het begin af aan absoluut niet op dat been kunt staan. Bij verstuiking (verzwikking) is het zelden nodig om een röntgenfoto te laten maken. Vindt de huisarts dat toch nodig, dan wordt u naar een ziekenhuis verwezen. De huisarts kan eventueel besluiten een tapebandage aan te leggen. Deze bandage geeft stevigheid aan het verstuikte gewricht. De huisarts zal duidelijke instructies geven over hoe lang de tape dient te blijven zitten en hoeveel u het gewricht kunt belasten.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Laat het betreffende gewricht altijd eerst tien minuten koelen. Liefst met leidingwater, maar als dat niet beschikbaar is, is elke andere manier ook goed. Door goed koelen wordt verdere zwelling voorkomen. Leg een drukverband aan (zie de informatiefolder 'Drukverband'). Belast het gewricht de eerste drie dagen zo min mogelijk. U kunt het gewricht rust en steun geven door het lichaamsdeel hoog te leggen. Na enkele dagen moet er een duidelijke verbetering zijn. Geleidelijk kan het gewricht weer gewoon worden gebruikt.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen bij verstuikingen

Leg geen losse kleedjes op een gladde vloer, zorg dat slijtplekken buiten 'de loop' komen te liggen. Pas op met losliggende snoeren. Zorg dat de traploper goed vastzit. Let rond het huis op losliggende tegels en dergelijke. Zorg voor goede verlichting, met name op trappen en in gangen.

In samenwerking met

W.van Donselaar,arts

Bronnen

  • Het Oranje Kruis Boekje 26e druk
  • ehbo.nl

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019


Gerelateerd