Snijwonden

Wat zijn snijwonden?

Een snijwond is een wond van huid of slijmvlies, veroorzaakt door een scherp voorwerp.

Symptomen snijwonden

Een snijwond bloedt en heeft ‘scherpe’, goed begrensde randen.

Hoe ontstaan snijwonden?

De oorzaak is een ongeval met een scherp voorwerp of rand, bijvoorbeeld mes, schaar, glas, blik.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

De ernst van de wond hangt af van diepte, grootte en plaats; en ook van eventuele besmetting.

Na het ontstaan van de wond reageert het omringende weefsel meestal snel om de schade te herstellen. Deze reactie kenmerkt zich door pijn, zwelling, roodheid en warmte. Bij een normale genezing komen deze verschijnselen snel op en verdwijnen ze meestal binnen enkele dagen. Het gestolde bloed vormt een korst waaronder de wond dichtgroeit.

In elke huidbeschadiging, dus ook in elke wond, dringen ziektekiemen, vooral bacteriën, binnen. Dit noemen we besmetting. Wanneer deze ziektekiemen zich in de wond verspreiden en vermenigvuldigen, is er sprake van wondinfectie. In zo’n geval worden de pijn, roodheid en zwelling van de wond steeds erger, in plaats van minder. Soms is er dan ook koorts. Juist bij een kneuswond kunnen gemakkelijk wondinfecties ontstaan.

Wonden waarin (straat)vuil is gekomen, kunnen besmet zijn met de tetanusbacterie. Een of meer injecties tegen tetanus kunnen dan nodig zijn.

Wanneer naar de huisarts?

Het is verstandig om contact op te nemen met de huisartspraktijk bij de volgende verschijnselen:

  • een diepe wond
  • vuil bij de wond
  • hevig bloedverlies
  • aanwijzingen voor een botbreuk of ontwrichting
  • pijn, roodheid en zwelling die na enkele uren erger worden in plaats van minder
  • u kunt het lichaamsdeel niet bewegen of gebruikenHet is belangrijk dat de wond binnen zes uur door de arts wordt gezien. Daarna is hechten van wonden niet meer mogelijk vanwege de toegenomen kans op wondinfectie.

De huisarts kan besluiten de wond zelf te behandelen of u door te verwijzen naar de afdeling SpoedEisende Hulp (SEH, heette vroeger EHBO) van een ziekenhuis.

Vóór hij behandelt, zal de arts de wond meestal verdoven. Dit gaat met een injectie. Het schoonmaken en zo nodig hechten kan dan zonder pijn gebeuren. Bij het hechten worden met naald en draad de wondranden tegen elkaar gelegd. De genezing verloopt hierdoor sneller. Hechtingen van de huid moeten worden verwijderd, meestal na zeven tot tien dagen.

Wat kunt u er zelf aan doen?

U kunt besluiten om zelf de wond te behandelen.

  • Reinig en ontsmet de wond
  • Dek de wond steriel af met een pleister of gaas
  • Vervang de pleister dagelijks tot de wond is genezen

Als u besluit om naar een arts te gaan voor behandeling, dek dan de wond af met een pleister of gaas(verband) om verdere verontreiniging te voorkomen. Stelp een bloeding met een wonddrukverband of door zelf druk uit te oefenen op de wond (liefst met een steriel gaas tussen uw hand en de wond). Om de bloeding te stoppen gebruikt u desnoods een schone theedoek.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

Werk met degelijk en goed onderhouden gereedschap. Als u kracht moet zetten met een scherp stuk gereedschap, doe dat van uw lichaam weg. Wanneer u onverhoopt 'uitschiet', kan het u niet treffen. Wees voorzichtig met scherpe randen van blikken en dergelijke. Zet voorwerpen die u moet bewerken stevig vast en zorg voor een goede ondergrond.

Zorg voor goed voorziene EHBO-dozen thuis, op de werkplek en in de auto.

In samenwerking met

W.van Donselaar, arts

Bronnen

Pagina laatst aangepast op 28 juni 2019


Gerelateerd