Slijmoor

Wat is een slijmoor?

Slijmoor en glue ear zijn verschillende benamingen voor dezelfde aandoening. In de medische literatuur wordt de term otitis media met effusie, kortweg OME, veelal gebruikt. Bij een slijmoor zit er vocht of slijm in het middenoor. Het vocht zit opgesloten achter het trommelvlies. Dit is geen “echte” oorontsteking en gaat meestal ook niet met oorpijn gepaard. Een slijmoor komt vooral bij kinderen voor.

Symptomen slijmoor

Meestal geeft een slijmoor geen duidelijke klachten. Wel is het gehoor vaak minder of sterk wisselend. Het lijkt alsof het kind u niet goed hoort. Ga er echter steeds vanuit dat het gehoor echt minder is. Gehoorverlies is voor een kind erg lastig. Het kind kan zich daardoor druk of prikkelbaar gaan gedragen, of zich juist terugtrekken in zijn eigen wereldje. Vaak wordt de televisie harder aangezet. In sommige gevallen kan het gehoorverlies invloed hebben op de spraak- en taalontwikkeling van het kind.

Hoe ontstaat een slijmoor?

Tijdens een verkoudheid wordt er vocht in het middenoor afgescheiden. Door de buis van Eustachius (het gangetje tussen het middenoor en de neus- en keelholte) wordt dit vocht afgevoerd. Het gangetje kan gemakkelijk dicht gaan zitten. Het vocht blijft dan in het middenoor achter. We noemen dit een slijmoor.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

Meestal geneest een slijmoor in drie tot zes maanden. Het komt vaak voor dat een kind meerdere malen last heeft van slijmoren. Zelfs als er langdurig vocht in het middenoor zit, geeft dat geen beschadiging van het gehoororgaan. Soms is behandeling noodzakelijk, omdat er door het minder goede gehoor een achterstand dreigt te ontstaan op het gebied van spraak of leren. Uit onderzoek is gebleken dat veel kinderen die vaker een slijmoor hebben gehad de spraak/leerachterstand na hun vijfde levensjaar weer inhalen.

Wanneer naar de huisarts?

Als u de indruk hebt dat uw kind minder goed kan horen of problemen heeft met de spraak- en taalontwikkeling dan kan het raadzaam zijn bij de huisarts langs te gaan. Soms komt de huisarts dan tot de conclusie dat er sprake is van een slijmoor. Op deze manier komt men vaak op het spoor van een dergelijke aandoening.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Voor een kind dat slecht hoort, is een rustige omgeving erg belangrijk. Het kind kan bijvoorbeeld veel last hebben van de radio of de televisie. Uw kind begrijpt gemakkelijker wat u zegt als u het kind aankijkt. Spreek duidelijk en niet te snel. Vraag steeds of het kind u heeft verstaan. Laat het eventueel herhalen wat u heeft gezegd. Reageer direct als uw kind iets vraagt. Als uw kind iets aanwijst zonder erbij te praten, vraag dan wat het bedoelt. Voorlezen in een rustige omgeving levert voor een slechthorend kind veel op. Het kind wordt er vaak rustiger van en kan spraakvaardigheid en woordkennis daardoor vergroten. Bespreek het gehoorprobleem van uw kind met de begeleidster of leerkracht van crèche of school.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

Er zijn geen medicijnen waarmee een slijmoor kan worden behandeld. Meestal gaat het vanzelf over; het is daarom goed een tijdje af te wachten. Als na drie maanden het kind nog steeds slecht hoort, is het raadzaam even bij de huisarts(enpraktijk) langs te gaan. Hij zal met u bespreken of het verantwoord is verder af te wachten of door te verwijzen naar de KNO-arts. In ernstige, langdurige gevallen van een slijmoor kan operatief ingrijpen nodig zijn. De ingreep bestaat meestal uit het verwijderen van de neusamandel en/of het plaatsen van trommelvliesbuisjes.

In samenwerking met

W. van Donselaar,arts

Bronnen

  • NHG  Standaard Otitis media met effusie 2014

Pagina laatst aangepast op 28 juni 2019


Gerelateerd