Pterygium

Wat is een pterygium?

Een pterygium is een driehoekig stukje weefsel dat vanuit de ooghoek vooral over de oppervlakkige lagen van het hoornvlies groeit. Het is onschadelijk maar kan een praktisch probleem gaan vormen als het voor de pupil dreigt te groeien en het gezichtsveld gaat belemmeren. Vooral mensen die in een warm klimaat leven of hebben geleefd hebben kans op een pterygium. Bij hen ontstaat het vaker en op jongere leeftijd dan bij mensen die altijd in Nederland hebben gewoond.

Symptomen pterygium

Een pterygium groeit meestal vanuit de ooghoek die het dichtst bij de neus zit, richting pupil. Het kan rood zijn met vaatjes erin of heel dun en lichtgrijs. In het begin heeft u er, behoudens mogelijk cosmetische bezwaren, geen last van. In een enkel geval kan het een irriterend of brandend gevoel geven, alsof er een vuiltje in uw oog zit. Een pterygium kan langzaam groter worden. Wanneer het weefsel dicht bij de pupil komt, kunt u de klachten krijgen. Ronde voorwerpen ziet u misvormt en de gezichtsscherpte verminderd, u gaat waziger zien.

Hoe ontstaat een pterygium?

Het is nog niet precies duidelijk hoe een pterygium ontstaat. Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat er een aantal factoren zijn die het ontstaan van een pterygium kunnen bevorderen. Zonlicht is daarvan de belangrijkste. Mensen die in een warm klimaat leven hebben daarom meer kans. Er zijn aanwijzingen dat ook droogte en stof een rol spelen.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

Een pterygium is niet ernstig. Het kan klachten geven als het te dicht bij de pupil groeit, in Nederland is dit meestal niet het geval. Een overgroeiend pterygium is door behandeling goed te verhelpen. Meestal kan de oogarts dit door een kleine operatie verwijderen. Er bestaat dan overigens wel kleine kans, ongeveer vijf procent, dat het weer eens terugkomt. Een pterygium beschadigt het oog niet en kan niet leiden tot blindheid.

Wanneer naar de huisarts?

Het is verstandig een afspraak te maken bij uw huisarts indien:

  • het pterygium steeds het gevoel geeft alsof er een vuiltje in uw oog zit
  • u ronde voorwerpen, misvormd gaat waarnemen
  • uw gezichtsscherpte verminderd door het pterygium (u gaat waziger zien)

In deze gevallen kan de huisarts uw klachten verhelpen of u doorverwijzen naar de oogarts.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Als u eenmaal een pterygium heeft, kunt u er zelf niets aan doen om het te laten verdwijnen.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

In de meeste gevallen is een pterygium niet te voorkomen.

In samenwerking met

In samenwerking met: Drs. A.A.H.H. Liedtke - van Eijck (auteur) Drs. H.W.J. Verblackt (consulent) Drs. M. Copper (consulent)

Bronnen

  • Praktische oogheelkunde; onder redactie van prof. dr. J.S. Stilma en prof dr. Th.B. Voorn. BS& vanL 1993.
  • Rouwen AJ. Proefschrift. Corneal alterations with contactlens wear. 
  • Eekhof JAH,Knuistigh Neven A, Opstelten W. Kleine kwalen in de huisartsenpraktijk zesde druk 2013. Reed business education, Amsterdam

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019