Kneuswonden

Wat is zijn kneuswonden?

Een kneuswond is een verwonding van huid of slijmvlies, veroorzaakt door een stomp voorwerp of val. Het weefsel is gekneusd.

Symptomen kneuswonden

Een kneusverwonding bloedt meestal en heeft een onregelmatige vorm, rond de wond kan het weefsel blauw of rood verkleuren.

Hoe ontstaan kneuswonden?

De oorzaak is een letsel met een stomp voorwerp, bijv. een klap met een knuppel, of een val.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

De ernst van de wond hangt af van de grootte, de plaats, de diepte en ook van eventuele besmetting. Na het ontstaan van de wond reageert het omringende weefsel meestal snel om de schade te herstellen. Dit is te herkennen aan pijn, zwelling, roodheid en warmte. Bij een normale genezing komen deze verschijnselen snel op en verdwijnen binnen enkele dagen. Het gestolde bloed vormt een korst waaronder de wond dichtgroeit.

In elke huidbeschadiging dringen ziektekiemen, binnen. Dit noemen we besmetting. Wanneer deze ziektekiemen zich in de wond verspreiden en vermenigvuldigen, is er sprake van wondinfectie. In zo’n geval worden de pijn, roodheid en zwelling van de wond steeds erger, in plaats van minder. Soms is er ook koorts. Juist bij een kneuswond kunnen gemakkelijk wondinfecties ontstaan. Wonden waarin straatvuil of aarde is gekomen, kunnen besmet zijn met de tetanusbacterie. Een of meer injecties tegen tetanus kunnen dan nodig zijn.

Wanneer naar de huisarts?

Het is verstandig om contact op te nemen met de huisartspraktijk wanneer u bij de wond een of meer van de volgende verschijnselen opmerkt:

  • de wond is diep
  • er zit vuil in de wond
  • ernstig bloedverlies
  • aanwijzingen voor botbreuk of ontwrichting
  • pijn, roodheid en zwelling worden na enkele uren erger in plaats van minder.
  • u kunt het lichaamsdeel niet bewegen of gebruiken

Het is belangrijk dat een flinke huidverwonding binnen 6 uur door een (huis)arts wordt gezien. Hierna is het hechten van wonden niet meer mogelijk vanwege de toegenomen kans op wondinfectie. De huisarts kan besluiten de wond zelf te behandelen of door te verwijzen naar de afdeling SpoedEisende Hulp (SEH, heette vroeger EHBO) van een ziekenhuis.

Vóór hij behandelt, zal de arts de wond meestal verdoven met een injectie. Het schoonmaken en zo nodig hechten kan dan zonder pijn gebeuren. Bij het hechten worden met naald en draad de wondranden tegen elkaar gelegd. De genezing verloopt hierdoor sneller. Hechtingen van de huid moeten na enige tijd worden verwijderd, meestal na 7 tot 10 dagen.

Wat kunt u er zelf aan doen?

U kunt besluiten om zelf de wond te behandelen. Reinig en ontsmet de wond (zie reiniging en ontsmetting), dek de wond steriel af met een pleister of gaas. Vervang de pleister dagelijks tot de wond is genezen. Als u besluit om naar een arts te gaan voor behandeling, dek dan de wond steriel af met een pleister of gaas om verdere verontreiniging te voorkomen. Stelp een eventuele bloeding met een wonddrukverband of door zelf druk uit te oefenen op de wond (liefst met een steriel gaas tussen uw hand en de wond).

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

Probeer vallen te voorkomen: Leg geen losse kleedjes op een gladde vloer, zorg dat slijtplekken buiten “de loop” komen te liggen. Pas op met losliggende snoeren. Zorg dat traplopers goed vastzitten. Let rond het huis op losliggende tegels e.d. Zorg voor goede verlichting op trappen en in gangen. Zorg bij ouderen voor houvast door het hele huis. Let erop dat de pedalen van uw fiets goed vastzitten en voldoende stroef zijn. Zorg voor goed voorziene EHBO-dozen thuis, op de werkplek en in de auto (zie EHBO-doos).

In samenwerking met

Drs. W. van Donselaar (auteur) R.H. Jamin (auteur) Drs. H.W.J. Verblackt (consulent)

Bronnen

Pagina laatst aangepast op 24 juni 2019


Gerelateerd