Hoofdpijn eerste aanval

Wat is het?

Hoofdpijn kan veel verschillende oorzaken hebben. Griep, verkoudheid, stress en de menstruatie kunnen allemaal leiden tot hoofdpijn. Als u merkt dat uw hoofdpijn steeds terugkeert, is het verstandig voor uw bezoek aan de huisarts een hoofdpijndagboek bij te houden.

Hoofdpijndagboek

Als u bij de huisarts komt in verband met hoofdpijn, is het meestal niet meteen duidelijk om welke vorm het gaat. Een hulpmiddel bij het stellen van de diagnose is het bijhouden van een hoofdpijndagboek. In een hoofdpijndagboek schrijft u per dag alles op over uw hoofdpijn. U kunt hier een schriftje voor nemen of het bijhouden in de computer. Wat schrijft u op? alles! Schrijf vooral ook eens op wanneer u geen hoofdpijn had, hoe dat kwam en wat u toen gedaan heeft. Belangrijke punten voor in het hoofdpijndagboek zijn:

Aard van de klachten

 • Hoe is de hoofdpijn begonnen (plotseling of geleidelijk)?
 • Had u last van tintelingen, flitsen voor de ogen, misselijkheid of iets anders?
 • Hoe voelt de hoofdpijn (stekend, bonzend, kloppend, zeurend, enz.) en waar zit de pijn?

Hoe erg is de hoofdpijn?

U kunt de pijn een cijfer geven. Gebruik hetzelfde puntensysteem als op school. Lichte hoofdpijn geeft u dan het cijfer 1 en naarmate de pijn erger is geeft u een hoger cijfer. Ernstige hoofdpijn krijgt dan het cijfer 10. Geef ook aan of de hoofdpijn invloed heeft op uw dagelijks functioneren.

Hoe verloopt de hoofdpijn in de loop van de dag?

Is het 's morgens het ergst of juist 's avonds? Probeer dit beloop zo uitgebreid mogelijk te beschrijven.

In welke situatie ontstond de hoofdpijn?

 • Wat was u aan het doen of wat hield u bezig?
 • Had u net iets gegeten of gedronken of juist niet

Is de hoofdpijn te beïnvloeden?

Hierbij beschrijft u wat u gedaan heeft om de hoofdpijn te verhelpen en of dat effect heeft gehad. Na het bijhouden van het dagboek, zal u zelf vaak al duidelijk worden welke factoren uw hoofdpijn uitlokken en wat u eraan kunt doen om de hoofdpijn te verminderen of te voorkómen.

Als u er niet uitkomt raadt dokterdokter.nl u aan een afspraak met uw arts te maken om het dagboek te bespreken. Samen kunt u dan uitzoeken om welke hoofdpijn het mogelijk gaat en wat er het beste aan te doen is.

Voor het stellen van de diagnose is het handig als u zoveel mogelijk omstandigheden vermeldt waaronder de hoofdpijn ontstond. Beschrijf daarom ook de dingen die naar uw idee misschien niets met de hoofdpijn te maken hebben. Vul ook vrije dagen, vakantie, menstruatie en weekeinden in.

Wanneer naar de huisarts?

U moet zeker een afspraak maken met uw huisarts als:

 • de hoofdpijn blijft bestaan terwijl u er van alles aan gedaan heeft om hem te bestrijden
 • u meer dan twee aanvallen per maand heeft
 • de hoofdpijn is begonnen nadat u een ongeval heeft gehad
 • u heftige hoofdpijn heeft en u daarbij ziek voelt
 • u voor het ontbijt al hoofdpijn heeft en moet braken
 • u zich zorgen maakt om de hoofdpijn of vragen heeft
 • wanneer u eigenlijk nooit hoofdpijn hebt en plotseling heftige hoofdpijn ontwikkelt, dan is dit reden om met spoed een arts te raadplegen

In samenwerking met

Drs. A.A.H.H. Liedtke - van Eijck (auteur) Dr. J. van der Zwan (consulent) Dr. A. Keijser (consulent)

Bronnen

 • NHG Standaard: Hoofdpijn 2014
 • Psychologie en geneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hijdra (red) e.a. Neurologie. 2e druk 1998:556-78.
 • Thijs e.a. Acute geneeskunde. 1998:151-60.
 • Silberstein SD, Lipton RB, Goadsby PJ. Headache in Clinical Practice. Oxford: Isis Medical Media Ltd, 1998.
 • Ferrari MD, Haan J. Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn. Utrecht: Bruna Uitgevers B.V. Derde herziene druk, april 2000.
 • Koehler PJ. Chronisch recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen. Richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Ned Tijdschr Geneeskd 1999; 143:295-9.
 • Couturier EGM. Chronisch recidiverende hoofdpijn; deel 1: diagnostiek. Modern Medicine 1999; nr.6:494-7.
 • Kuster JAM, Bremer R (red). Hoofdpijn onder controle. Uitgave voorlichtingsbureau.
 • Bomhof MAM, Van der Zwan JL. 104 vragen over hoofdpijn. Van Reemst Unieboek 1997. ISBN 90 410 0546 3
 • Terwindt GM, Ophoff RA, Haan J, Frants RR, Ferrari MD. Kanalopathieen: Genetische verklaring voor migraine en andere paroxysmale neurologische aandoeningen. NTVG 1998;142:1015-9.
 • Kruip MJHA, Höppener P, Koehler PJ. Het stellen van de diagnose clusterhoofdpijn. Huisarts & Wet 1997;40(7):305-7.
 • Vliet JA van, Ferrari MD. Clusterhoofdpijn. Modern Medicine 1998; nr.11: 16-23.
 • Lugard EK. De effecten van een eliminatiedieet op spanningshoofdpijn en migraine. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1997.
 • Walach H et al. Classical homeopathic treatment of chronic headaches. Cephalgia 1997;17:119-26.
 • Van Duijn NP. Ergotamine of sumatriptan? Huisarts en Wetenschap 1998;41:053-054

Pagina laatst aangepast op 24 juni 2019


Gerelateerd