Hepatitis C

Wat is hepatitis C?

Hepatitis C is een ernstige leverontsteking, veroorzaakt door het hepatitis C virus. Het virus komt vooral voor in Derde wereld landen. Een groot deel (50-90%) van de besmettingen met het hepatitis C virus veroorzaakt een chronische leverontsteking. De lever heeft een belangrijke functie bij de afbraak en uitscheiding van afvalproducten en bevindt zich in de buikholte, rechts onder de ribbenboog.

Symptomen van hepatitis C

De meeste mensen merken in eerste instantie niets van de leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis C virus. Soms bestaan vage klachten zoals vermoeidheid, buikpijn of misselijkheid. Zelden doen zich duidelijke tekenen van een leverontsteking voor, zoals geelzucht. In de meeste gevallen wordt hepatitis C dan ook per toeval geconstateerd, bijvoorbeeld bij bloeddonoren (waarvan het bloed altijd wordt getest op hepatitis C) of bij een bloedonderzoek dat om een andere reden wordt uitgevoerd.

Zonder behandeling blijft bij de meerderheid van de mensen, het virus in de lever aanwezig. Bij een op de vier mensen leidt dit tot aandoeningen in de lever, zoals levercirrose of leverkanker. Deze veranderingen zijn meestal pas na vijftien tot twintig jaar merkbaar. Er ontstaan dan klachten door een slecht functionerende lever zoals geelzucht, een opzette buik en spontane bloedingen uit slokdarmvaten.

Hoe ontstaat hepatitis C?

Hepatitis C wordt veroorzaakt door een infectie met het hepatitis C virus. U raakt besmet met dit virus wanneer uw bloed in contact komt met het bloed van iemand die het virus bij zich draagt. Het bloed van een met hepatitis C besmet persoon moet dus in uw bloedbaan terecht zijn gekomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via bloedtransfusies, tatoeages, piercings, besmette naalden (bijvoorbeeld bij drugsgebruikers) en besmet medisch materiaal. Ook gezamenlijk gebruik van scheermesjes en tandenborstels kan leiden tot besmetting.

De kans dat een kind tijdens de zwangerschap, bevalling of borstvoeding door de moeder wordt besmet, is klein. De kans om via seksueel contact besmet te raken, is vrijwel nul.

Wanneer iemand in uw omgeving hepatitis C heeft, hoeft u niet anders met deze persoon om te gaan. Er kan geen besmetting plaatsvinden via de lucht of de huid. U kunt deze persoon gewoon aanraken, knuffelen of een kus geven.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

Hepatitis C is een ernstige leverontsteking die kan leiden tot veranderingen in de lever, zoals levercirrose en leverkanker. Wanneer bij u acute hepatitis C wordt vastgesteld, zal uitgebreid onderzoek worden gedaan en eventueel een behandeling worden gestart. De behandeling vindt plaats in speciale hepatitis behandelcentra. Uw ziekte zal worden gemeld bij de GG&GD.

Onderzoek Vaak wordt hepatitis C per toeval ontdekt, bijvoorbeeld tijdens een onderzoek dat om een andere reden wordt uitgevoerd. Ook wordt de ziekte soms ontdekt tijdens bloedonderzoek dat (op de bloedbank) bij gedoneerd bloed wordt uitgevoerd. Er worden dan afweerstoffen tegen hepatitis C in het bloed gevonden. Om optimale zekerheid te krijgen, wordt het bloedonderzoek dan herhaald.

Toch is het niet altijd eenvoudig om het virus aan te tonen. Mensen van wie vermoed wordt dat zij besmet zijn met hepatitis C, terwijl het bloedonderzoek dit niet aantoont, wordt een herhalingsonderzoek gedaan. Ook zal de arts lichamelijk onderzoek doen, waarbij vooral naar de lever gevoeld wordt. In het ziekenhuis zal een echo van de lever worden gemaakt worden. Aan de hand van de uitslagen van de verschillende onderzoeken kan de arts beoordelen in hoeverre het virus actief is en of er sprake is van een ontsteking en/of beschadiging van uw lever. Soms is het nodig om een klein stukje van de lever weg te halen en te onderzoeken. Dit is een kleine ingreep.

Behandeling Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt bekeken of behandeling nodig is. Wanneer de arts besluit om u te behandelen, zijn er verschillende mogelijkheden. Voorheen was dat vaak met een kuur interferon. Dit middel ondersteunt de natuurlijke afweer van het lichaam tegen hepatitis C. Interferon wordt soms gecombineerd met een ander middel dat de werking van interferon stimuleert. De behandeling bestaat uit injecties die u uzelf moet toedienen en is langdurig. Hierbij kunnen bijwerkingen optreden. Tijdens de behandeling zal regelmatig bloedonderzoek plaatsvinden om het verloop van de behandeling te controleren. De laatste jaren zijn er ook steeds meer nieuwe artikelen op de markt gekomen. Deze middelen hebben minder bijwerkingen en kunnen geslikt worden. De behandelduur is vaak ook korter.

Melding bij de GG&GD Hepatitis C is een van de ziektes die gemeld moet worden bij de GG&GD (de Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GG&GD kan u tevens adviseren over voorzorgen die u kunt nemen om te voorkomen dat u anderen besmet.

Wanneer naar de huisarts?

Wanneer u vermoedt dat u besmet bent met hepatitis C of een van de kenmerken ervan vertoont, is het belangrijk dat u contact opneemt met uw huisarts. Tijdige behandeling kan nadelige gevolgen van de infectie voorkomen.

Wat kunt u er zelf aan doen?

U kunt zelf niets doen om de ziekte te genezen of de genezing te bespoedigen. Er zijn wel een aantal dingen waar u rekening mee moet houden wanneer u hepatitis C hebt.

  • Alcohol versterkt de leverbeschadiging, daarom is het raadzaam alcoholische dranken te vermijden.
  • Voordat u geneesmiddelen gebruikt – ook wanneer u deze zelf hebt gekocht bij de apotheek of de drogist - kunt u beter eerst met uw huisarts overleggen of u deze kunt gebruiken. De lever speelt namelijk een belangrijke rol bij de opname en uitscheiding van medicijnen. Een beschadigde lever kan dit minder goed, waardoor te lage of te hoge concentraties van geneesmiddelen kunnen ontstaan die een gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

Er bestaat (nog) geen vaccin tegen hepatitis C. De kans dat u tijdens een bloedtransfusie wordt besmet, is zeer klein omdat elke donatie wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van hepatitis C.

In samenwerking met

Auteur: Drs. FM Brouwer Consulent: P. Fockens

Wetenschappelijke verantwoording

  • Hattum J van. Hepatitis C, een ontwakende reus. Ned Tijdschr Geneeskd 1996; 140 (3): 119-24
  • Swannink CMA. Hepatitis C virus. Bijblijven 1998; 14 (8): 24-28
  • NHG Standaarden: Virushepatitis en andere leveraandoeningen 201601-05

Pagina laatst aangepast op 24 juni 2019