Glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een veel voorkomende chronische ziekte van het oog. Het gezichtsveld is daarbij verminderd door beschadiging van de oogzenuw. De belangrijkste risicofactor is een verhoogde oogdruk.

Klachten bij glaucoom

In het beginstadium veroorzaakt glaucoom geen klachten. Naarmate de ziekte zich verder ontwikkelt ontstaat er een steeds grotere uitval van het gezichtsveld.

Vroege herkenning van glaucoom is dan ook belangrijk, omdat onbehandeld glaucoom tot onherstelbare schade aan de oogzenuw en tot blindheid kan leiden.

Hoe ontstaat glaucoom?

Hoe glaucoom precies ontstaat is nog onbekend. Wel spelen erfelijke factoren een grote rol.

Bij de meest voorkomende typen glaucoom speelt een verstoring van de afvoer van het kamerwater in het oog een rol. Hierdoor ontstaat een verhoogde oogdruk, die de oogzenuw beschadigt. Blijft de verhoogde oogdruk, dan sterven de oogzenuwen geleidelijk af. Hierdoor zullen delen van het gezichtsveld verdwijnen.

Glaucoom kan echter soms ook ontstaan bij normale oogdrukken.

Kamerwater en oogdruk

De bolle vorm van het oog blijft mede in stand, doordat binnen in het oog vocht wordt geproduceerd. Dit vocht heet kamerwater. Dit oogvocht heeft niets te maken met het uitwendige traanvocht.

De hoogte van de oogdruk is afhankelijk van het evenwicht tussen aanmaak en afvoer van het kamerwater. Te hoge oogdruk kan ontstaan door belemmering van afvoer van kamerwater.

Verschillende soorten glaucoom

Glaucoom komt voor in verschillende vormen:

 • Open kamerhoekglaucoom
 • Afgesloten kamerhoekglaucoom
 • Normale oogdrukglaucoom
 • Aangeboren glaucoom
 • Open kamerhoekglaucoom - De meest voorkomende vorm van glaucoom.
 • Afgesloten kamerhoekglaucoom en acuut glaucoom

Bij accut glaucoom ontstaat in korte tijd een hoge druk in het oog. Dit vormt een ernstige bedreiging voor het oog en moet snel behandeld worden.

Klachten kunnen zijn:

 • wazig zien
 • rode ogen
 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • braken

Afgesloten kamerhoekglaucoom Vereist snelle behandeling. Het komt meestal voor bij ouderen met een sterke positieve (vergrotende) bril.

Afgesloten kamerhoekglaucoom en chronisch glaucoom De chronische vorm komt meer voor en is in een vroeg stadium goed te behandelen. Verziende mensen met een sterke plus-bril hebben een grote kans op afgesloten kamerhoekglaucoom.

Normale oogdrukglaucoom Dit is een bijzondere vorm van glaucoom, waarbij ernstige schade aan de oogzenuw kan optreden zonder dat de oogdruk duidelijk verhoogd is. Veelal speelt een slechte bloedtoevoer naar de oogzenuw hierbij een rol.

Aangeboren glaucoom Dit is zeldzaam, maar glaucoom kan op elke leeftijd optreden.

Glaucoom als gevolg van andere oogziekten Glaucoom kan ook ontstaan als gevolg van andere oogziekten. We spreken dan van secundair glaucoom.

Kans op glaucoom

In principe kan iedereen glaucoom krijgen. De belangrijkste factoren die de kans op glaucoom vergroten zijn:

 • verhoogde oogdruk
 • aanwezigheid van glaucoom in de familie
 • leeftijd: ouder worden verhoogt de kans op glaucoom
 • hoge bijziendheid (een sterke min-bril)
 • hoge verziendheid (een sterke plus-bril)
 • gebruik van geneesmiddelen of oogdruppels.
 • een oogongeval

Diagnose van glaucoom

Deskundige controle van de ogen kan glaucoom al in een vroeg stadium aan het licht brengen. Na het veertigste levensjaar is dit vooral belangrijk, vooral wanneer glaucoom voorkomt in de familie.

Alleen oogdrukcontrole is hiervoor niet toereikend. Het onderzoek naar glaucoom omvat controle van het inwendige van het oog en zo nodig bepaling van het gezichtsveld.

Behandeling van glaucoom

Na de diagnose glaucoom, probeert de oogarts eerst de oogdruk te verlagen. Meestal met oogdruppels, soms ook met tabletten.

Soms volgt een laserbehandeling. Met een laserstraal wordt de afvoer van het inwendige oogvocht verbeterd, waardoor de oogdruk vermindert. Deze ingreep gebeurt meestal poliklinisch.

Eventueel kan een operatie de afvoer van het inwendige oogvocht zo verbeteren, dat de oogdruk voldoende daalt om beschadiging van de oogzenuw te voorkomen of te stabiliseren.

Bestaande schade aan de oogzenuw en aan het gezichtsvermogen kunnen echter niet meer ongedaan gemaakt worden.

In samenwerking met

W. v. Donselaar, arts

Bronnen

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019