Geen zin in seks

Wat is geen zin in seks?

In de medische wereld wordt geen zin in seks aangegeven als verminderd libido. We spreken hiervan als iemand niet meer snel seksueel opgewonden raakt en minder plezier beleeft aan seks. Er kunnen lichamelijke oorzaken aan ten grondslag liggen, maar meestal gaat het om (tijdelijke) psychologische problemen of om relatieproblemen. Geen zin in seks komt vaak voor:

 • ongeveer 20% van de vrouwen geeft aan er last van te hebben
 • ongeveer 15% van de mannen geeft aan er last van te hebben

Symptomen geen zin in seks

Zin in seks is van veel zaken afhankelijk, waardoor het niet onder één noemer te vatten is. Er zijn perioden in iemands leven, dat seks een belangrijke plaats inneemt. En er zijn perioden, waarin het een minder belangrijke plaats inneemt. Het is niet duidelijk te omschrijven, wanneer echt sprake is van een verminderd libido. Het kan van veel oorzaken afhangen en het kan voor iedereen iets anders betekenen. Over het algemeen ontstaan pas problemen wanneer twee partners sterk van elkaar verschillende behoeften hebben. Bijvoorbeeld als de ene partner elke avond wil vrijen en de ander één keer in de week. De laatstgenoemde kan zichzelf verwijten of door de ander verweten worden, dat hij of zij geen zin heeft in seks. We spreken echter pas van verminderd libido als bij één van de partners de van tevoren 'normale' seksuele behoeften afneemt, waardoor problemen ontstaan. Mensen kunnen ook aan zichzelf gaan twijfelen door dingen die ze van anderen horen. Zo wordt in televisieprogramma’s veel over seks gesproken. Ook wanneer personen samen zijn, is het een geliefd onderwerp. Veel mensen hebben de neiging hun seksleven beter en spannender te omschrijven dan de werkelijkheid aan toe gaat. Uit anonieme enquêtes is gebleken dat bijna de helft van mannen tussen de 18 en 45 jaar, minder dan één keer in de twee weken seks heeft. Of bij u sprake is van een verminderd libido, kunnen alleen u en uw partner bepalen. Wanneer u gedurende langere tijd weinig zin heeft in seks en er geen plezier meer aan beleeft, kan sprake zijn van een verminderd libido. U merkt dit doordat u niet meer seksueel opgewonden raakt. Bij mannen kan het gebeuren dat de penis niet stijf wordt en bij vrouwen dat de vagina niet vochtig wordt. Dit kan weer allerlei problemen bij de geslachtsgemeenschap opleveren, waardoor de zin in seks nog meer kan afnemen. Seksuele aversie Geen zin in seks kan soms diep geworteld zijn. Sommige personen hebben nooit zin in seks gehad, weer anderen hebben er een regelrechte afkeer van. Dit soort zaken wordt een seksuele aversie genoemd. Seksuele fobie Het kan voorkomen dat personen van een deel van het seksuele spel een afkeer hebben, zoals van het vocht dat vrijkomt of van bepaalde geluiden. Deze personen lijden aan een seksuele fobie.

Hoe ontstaat geen zin in seks?

Verminderde zin in seks wordt meestal veroorzaakt door psychologische problemen of door verstorende factoren in de relatie. In een beperkt aantal gevallen zal er een lichamelijke aandoening aan ten grondslag liggen. Psychologische oorzaken Drukke maatschappij Onze drukke, veeleisende maatschappij heeft invloed op het seksleven van mensen. Na een drukke, vermoeiende dag met veel stress, is de zin in seks vaak sterk afgenomen. Daarnaast hebben mannen soms de neiging zich te moeten bewijzen. Voor hen is seks geen moment van ontspanning maar juist van druk, ze moeten presteren. Deze druk kan ertoe leiden dat de zin in seks afneemt. Emoties Emoties hebben een grote invloed op de zin in seks, zoals:

 • angst
 • verdriet
 • boosheid

Ook schuld- en schaamtegevoelens bijvoorbeeld, beïnvloeden de zin in seks negatief. Personen die lijden aan een depressie hebben over het algemeen helemaal geen zin meer in seks. Bij hen staan echter andere problemen zoals somberheid en niet meer kunnen genieten, meer op de voorgrond. Seksueel misbruik Wanneer in het verleden seksueel misbruik, zoals incest of verkrachting, zich heeft voorgedaan, is de zin in seks vaak verdwenen. Personen met deze negatieve ervaringen kunnen van het begin af aan niet opgewonden raken of genieten van seks, meestal doordat seks hebben geassocieerd wordt met de vroegere bedreiging, pijn, angst of vernedering die er van seks uitgingen. Relationele oorzaken Een vaste relatie beïnvloedt de zin in seks. De spanning en de opwinding van de eerste tijd ebben weg en sleur en verveling kunnen toeslaan. Kleine irritaties welke niet zijn uitgepraat, kunnen ook grote invloed op de zin in seks. Wanneer er een kinderwens is, zal er veel kunnen veranderen in de seksuele relatie: seks krijgt dan een andere betekenis. Wanneer het niet meteen lukt om zwanger te raken, kan seks een verplicht nummer worden. Wanneer de zwangerschap eenmaal tot stand is gekomen, kan angst een rol spelen in het verminderen van de zin in seks. Men kan bang zijn dat het stoten van de penis de baarmoeder kan schaden of zelfs kan leiden tot een miskraam. Dit is echter een misverstand. Seks tijdens de zwangerschap is niet schadelijk. Zwangere vrouwen hebben vaak de eerste maanden minder zin in seks en ook de laatste maanden van de zwangerschap kan de zin in seks verminderd zijn. Na de geboorte van een baby, duurt het vaak enige maanden voordat het seksleven weer op gang komt. De vagina is erg gevoelig en alle aandacht gaat uit naar de baby. Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de paren de eerste maanden na de bevalling geen seks heeft. Ook het hebben van een buitenechtelijke relatie zal de zin in seks met de vaste partner meestal in negatieve zin beïnvloeden en vaak spelen hierbij schaamtegevoelens een rol. Lichamelijke oorzaken In een beperkt aantal gevallen wordt een verminderd libido veroorzaakt door lichamelijke problemen, zoals pijn. Bijwerkingen van medicijnen De bijwerkingen van medicijnen, zoals middelen tegen depressie bijvoorbeeld, verminderen de zin in seks, alsmede kalmeringsmiddelen en bètablokkers, zij hebben hetzelfde effect op het verminderen van zin in seks. Alcohol Ook alcohol is een belangrijke veroorzaker van verminderde zin in seks. Kleine hoeveelheden alcohol verhogen het libido, maar grote hoeveelheden of veelvuldig gebruik van alcohol geven het tegenovergestelde effect te zien. Epilepsie Epilepsie en aandoeningen welke leiden tot een verstoring van de hormoonbalans, kunnen leiden tot een verminderde zin in seks. Lichamelijke afwijkingen, zoals een huidziekte of een stoma, leiden vaak tot schaamtegevoelens en daarmee tot verminderde zin in seks. Menstruatiecyclus De me nstruatiecyclus oefent ook invloed uit op de zin in seks. Veel vrouwen hebben rondom de eisprongen/of de menstruatie meer zin in seks dan op andere mom e nten in de cyclus. Vrouwen bij wie de baarmoeder is weggenomen, kunnen het orgasme minder intens ervaren en hun behoefte aan seks kan daardoor afnemen.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

Zin hebben in seks kan heel wisselend zijn, dat is een normaal verschijnsel. Het kan echter een probleem worden, wanneer:

 • de ene partner telkens meer zin heeft in seks heeft dan de andere partner, of
 • de ene partner meer zin in seksuele variatie heeft dan de andere partner en er geen goed compromis gevonden kan worden.

Psychologische of relationele oorzaken Aanhoudende verminderde zin in seks wordt meestal veroorzaakt door psychologische factoren of door veranderingen in een relatie. Vicieuze cirkel Wanneer deze oorzaken niet goed bespreekbaar zijn, kan er een vicieuze cirkel ontstaan, waardoor u steeds minder zin in seks kan krijgen. Wanneer het onderwerp wel bespreekbaar is, kan de zin in seks naar verloop van tijd vanzelf weer terug komen. De lichamelijke oorzaken van verminderde zin in seks zijn over het algemeen goed te behandelen.

Wanneer naar de huisarts?

Het is verstandig naar uw huisarts te gaan wanneer:

 • de verminderde zin in seks uw relatie dreigt te verstoren
 • u het als een probleem ervaart
 • u vermoedt dat u een depressie heeft

Samen met uw huisarts kunt u zoeken naar een mogelijke oorzaak en een daarbij passende behandeling. Mogelijk zijn medicijnen die u gebruikt de veroorzaker of kan een gesprek met een seksuoloog u verder helpen.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Erover praten Het is erg belangrijk met uw partner te praten over uw eigen beleving van seks. Dat is zeker van belang wanneer op dat vlak er een probleem dreigt te ontstaan. Wanneer u merkt dat u of uw partner minder zin in seks heeft, probeer dit onderwerp dan bespreekbaar te maken. Op deze manier kunt u voorkomen dat er een vicieuze cirkel ontstaat waardoor u uiteindelijk beiden geen zin meer heeft in seks. Mocht seksualiteit in uw relatie een moeilijk bespreekbaar onderwerp zijn, probeer dan bijvoorbeeld eens samen deze tekst door te lezen. Bekijk eens of één van de genoemde oorzaken op u en uw partner van toepassing zijn. Eventueel kunt u in tegenwoordigheid van de huisarts of een seksuoloog met elkaar praten. Verminderde zin in seks wordt meestal veroorzaakt door psychologische factoren of veranderingen in de relatie. Deze oorzaken kunnen, door het onderwerp bespreekbaar te maken, weggenomen of verminderd worden.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

Maak seksualiteit tot een bespreekbaar onderwerp binnen uw relatie.

In samenwerking met

 • Drs. A.A.H.H. Liedtke - van Eijck (auteur)
 • Drs. H.W.J. Verblackt (consulent)
 • Drs. J. Staffeleu (consulent)

Bronnen

 • Slob K, Meulenbelt A en Frenken J. Facetten van seksualiteit. Een inleiding tot de seksuologie. 3e herziene druk. Houten Zaventum: Bohn Stafleu Van Loghum, 1990.
 • Stearn M. Embarrassing problems.
 • Heineman MJ, Bleker OP, Evers JLH, Heintz APM. Obstetrie en Gynaecologie, de voortplanting van de mens. Maarssen: Bunge/Elsevier, 1999.
 • Merkus JMWM, Does E van der, Sitzen JMA, red. Het gynaecologisch formularium, een praktische leidraad. Rotterdam: Erasmus publishing, 1997.
 • Pepplinkhuizen L, Verhoeven WMA, Does E van der et al, red. Het psychiatrisch formularium, een praktische leidraad. 4e editie. Rotterdam: Erasmus publishing, 1998.
 • Waldinger MD. Seksuele bijwerkingen van antidepressiva. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143(37):1853-7.
 • Van der Velde J, van Lunsen HW. Seksuele dysfunctie en de rol van de bekkenbodem bij vrouwen. Bijblijven 1997.
 • Moors JPC. Problemen rond seksualiteit bij ouderen (1-4). Tijdschr Huisartsgeneeskd 1998.
 • Musaph HH. Ouderdom en seksualiteit. Bunge, 1993.

Pagina laatst aangepast op 24 juni 2019


Gerelateerd