Dengue

Wat is dengue (knokkelkoorts) ?

Dengue is een ernstige virusinfectie. Het virus wordt overgedragen door muggen. Er bestaan 4 verschillende typen van het virus. De ziekte komt in de meeste (sub) tropische gebieden voor, met name in Zuidoost Azië, Midden en Zuid Amerika en het Caribische gebied. Vooral in verstedelijkte gebieden.

De ziekte verloopt vaak als een soort griep, met koorts, spierpijnen en soms huiduitslag. De gewrichten zijn vaak ook pijnlijk en opgezwollen, vandaar ook de naam knokkelkoorts.

Het virus kan levensbedreigende complicaties geven. Vooral mensen die eerder een infectie doormaakten met een ander denguevirus-type hebben een iets grotere kans op het krijgen van ernstige complicaties. 40% Van de wereldbevolking woont in gebieden waar dengue voorkomt. Jaarlijks krijgen 50 miljoen mensen een dengue infectie. De laatste 10 jaren is er een verontrustende toename van de ziekte. Dit komt door uitbreiding van het leefgebied van de mug, die het virus overdraagt. Na de besmetting duurt het ongeveer 2 tot 15 dagen voordat er klachten ontstaan.

In Nederland wordt dengue niet overgedragen. Wel wordt de ziekte door reizigers geïmporteerd. Jaarlijks gaat het om ongeveer 20 gevallen.

Symptomen bij dengue (knokkelkoorts)

De klachten bij dengue ontstaan plotseling. Men voelt zich erg ziek, heeft hoge koorts (41 graden C) en er is vaak pijn in spieren en gewrichten. Vaak is er ook de eerste dagen een vlekkerige rode uitslag.

Na enkele dagen ontstaat er vaak misselijkheid, braken en hoestklachten. Wanneer de temperatuur daalt, ontstaat er vaak opnieuw een rode uitslag op gezicht, armen en benen. De koorts kan dan ook weer iets stijgen. Meestal treedt hierna een geleidelijk herstel op. In zeldzame gevallen ontstaan er complicaties 2 tot 5 dagen na het begin van de klachten. Het kan dan gaan om de Dengue Hemorragische Fever. Dit is een ernstige aandoening, zonder behandeling overlijdt 10% van de mensen aan deze complicatie door bloedingen en shock. Met optimale behandeling is dat 1%.

Hoe ontstaat dengue (knokkelkoorts)?

Dengue ontstaat door besmetting met het dengue-virus. De verspreider van het virus is een mug. Meestal de Aedes Aegypti, die overdag prikt. De ziekte komt alleen voor in gebieden waar deze mug kan leven. Het virus vermenigvuldigt zich in het menselijk lichaam vooral in de lever, milt en lymfklieren.

Is het ernstig wat kunt u verwachten?

Dengue is een ernstige ziekte met over het algemeen een gunstig beloop. De ziekte kan erg lijken op een gewone griep, wel staan gewrichtsklachten soms meer op de voorgrond. Er kunnen ernstige complicaties optreden. Die kans is groter bij mensen die eerder een infectie met een ander type denguevirus hebben doorgemaakt. In het ernstigste geval ontstaan er stollingsproblemen en shock.

Er is geen behandeling bekend tegen het virus. De behandeling is dan ook symptomatisch, gericht op het onderdrukken van de klachten en symptomen.

Wanneer naar de huisarts?

Besmetting met het denguevirus treedt op tijdens reizen in risicolanden. Gezien de korte incubatietijd ontwikkelt de ziekte zich meestal tijdens de reis. De eerste klacht is koorts. Koorts is een symptoom dat bij veel tropische aandoeningen voorkomt. Bij klachten van hoge koorts tijdens of na een (sub) tropenreis is het aan te raden een arts te bezoeken. Voor dengue is geen oorzakelijke behandeling beschikbaar, voor veel andere gevaarlijke tropische ziekten is dat wel het geval.

Wat kunt u er zelf aan doen?

U kunt zelf een aantal dingen doen wanneer bij u de diagnose dengue gesteld is. Het gaat om maatregelen die het lichaam ondersteunen en de klachten verminderen. Rust en voldoende drinken zijn erg belangrijk. Met paracetamol kunt u pijnklachten en koorts onderdrukken. U kunt beter geen aspirine gebruiken in verband met effect op de bloedstolling. Houd uw klachten in de gaten. Bij het opnieuw krijgen van hoge koorts moet u een dokter consulteren. Ook kleine bloedinkjes in de huid zijn verontrustend.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen

De belangrijkste voorzorgsmaatregel is het voorkomen van muggenbeten. Dit kunt u doen door regelmatig een antimuggen-smeersel te gebruiken. Het zorgen voor  weinig onbedekt huidoppervlakte helpt daar ook bij. Ook het gebruik van een klamboe maakt de kans op muggenbeten kleiner. De dengue-mug prikt vooral in de vroege ochtend en de late namiddag. Woont u in een gebied waar dengue voorkomt, zorg er dan voor dat plekken waar muggenlarven zich kunnen ontwikkelen verwijderd of behandeld worden. Dit betreft kleine plassen en poeltjes. Bekende plekken zijn waterplasjes in oude buitenbanden van auto’s.

Er bestaat geen vaccinatie tegen dengue.

In samenwerking met

Wim van Donselaar, reizigersgeneeskundige

Bronnen

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019


Gerelateerd