Cholera

Wat is cholera?

Cholera is een acute maag-darm infectie. De verwekker is een bacterie die via besmet voedsel of water in het lichaam komt. De periode van besmetting tot ziek worden is erg kort ( 1-5 dgn). De meeste mensen worden niet ziek na besmetting, echter 20 % van de besmette mensen krijgt de typische diarree. De diarree kan ernstige uitdroging veroorzaken en in enkele uren tot de dood leiden. Cholera vormt een grote bedreiging voor de gezondheid in landen en gebieden met slechte hygiënische omstandigheden. Jaarlijks zijn er wereldwijd 4.000.000 ziektegevallen en sterven 120.000 mensen aan cholera. De kans om cholera op te lopen als reiziger in een tropisch land is enorm laag ( 1 op de 500.000 reizigers).

Symptomen van cholera?

Na een korte incubatietijd van 1 tot 5 dagen begint de ziekte met klachten van braken, diarree en buikpijn. De ontlasting komt in grote hoeveelheden en is waterig, soms tot wel 40 maal per dag. Het vochtverlies is enorm. Er kan een levensbedreigende situatie ontstaan doordat de circulatie te kort schiet. Tijdens epidemieën zijn er ook tal van lichtere gevallen. Afhankelijk van de voedingstoestand, op het moment van ontstaan van de ziekte, kan de sterfte wel oplopen tot 75%.

Hoe ontstaat cholera?

Cholera ontstaat door het eten of drinken van water of voeding, dat besmet is met de cholerabacterie (vibrio cholerae). Onder slechte hygiënische omstandigheden kan deze bacterie goed overleven en verspreiden. Dit kan vooral spelen na rampen en onder oorlogsomstandigheden, waarbij grote hoeveelheden mensen in kampen bij elkaar leven met ontoereikende hygiënische voorzieningen. De bacterie produceert een giftige stof (enterotoxine). Deze stof zet de darmwand aan tot het produceren van grote hoeveelheden vocht. Mensen in een slechte voedingstoestand zijn veel vatbaarder voor het krijgen van de ziekte.

Is het ernstig wat kunt u verwachten?

Cholera kan een zeer ernstig beloop hebben en in enkele uren tot de dood leiden. De ernst van de ziekte is sterk afhankelijk van de gezondheid en de voedingstoestand. Meestal heeft de ziekte echter een mild beloop.

Wanneer naar de huisarts?

Cholera komt in Nederland niet voor. Besmetting kan optreden in landen met slechte hygiënische voorzieningen. De incubatietijd is erg kort. Meestal bent u bij het ontstaan van de klachten nog aanwezig in het betreffende land. Het is aan te raden een arts te consulteren bij klachten die wijzen op cholera. De arts kan u een antibioticakuur geven. Bij aanwijzingen voor uitdroging kan het noodzakelijk zijn via een infuus vocht toe te dienen.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Het meest belangrijk bij het vermoeden op cholera is: er voor te zorgen dat u ruim voldoende vocht en zouten binnenkrijgt. Dit kan het best met ORS (Oral Rehydration Solution). Dit is bijna overal verkrijgbaar en eventueel ook zelf te maken. Doe dit door 8 afgestreken theelepels suiker en 1 afgestreken theelepel 1 zout in 1 liter schoon water op te lossen. Drink bij ernstige diarree hier veel van (liters!).

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen?

Cholera loop je vooral op in risicogebieden, bijvoorbeeld vluchtelingenkampen. Probeer deze te vermijden. Besteed veel aandacht aan hygiëne, gebruik flessenwater of gekookt water, was uw handen regelmatig met water en zeep, eet geen rauw voedsel (vis, sla), schil fruit en koop geen eten of drinken op de straat. Er is een vaccin beschikbaar tegen cholera. Het vaccin voorkomt ongeveer 85% van de cholera infecties. Gezien de kleine kans om cholera te krijgen is er voor reizigers in principe geen indicatie om dit vaccin voor de reis toe te dienen. Met uitzondering van mensen die in een vluchtelingenkamp gaan werken en waarschijnlijk niet kunnen beschikken over gekookt of flessenwater.

Sommige landen stellen wel de verplichting van een bewijs van vaccinatie tegen cholera bij binnenkomende reizigers. Dit is tegen de richtlijnen van de World Health Organization. Reizigers die naar dergelijke landen reizen, krijgen voor de reis in hun vaccinatieboekje het zgn. “cholera medically not indicated “stempel. Dit voldoet om problemen aan de grens te voorkomen.

In samenwerking met

Wim van Donselaar, reizigersgeneeskundige

Bronnen

  • Landelijke protocollen reizigersadvisering LCR
  • AML van Gompel, GJB Sonder, Reizen en Ziekte, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010
  • www.cdc.gov

 

Pagina laatst aangepast op 1 juli 2019