Bloedverlies na de bevalling

Wat is bloedverlies na de bevalling?

Na de bevalling is het normaal dat een vrouw gedurende enkele weken bloed verliest uit de vagina. Dit bloedverlies mag tot zes weken na de bevalling aanhouden. Een andere naam voor dit bloedverlies is ‘lochia’.

De hoeveelheid bloedverlies kan per vrouw en per bevalling verschillen. Het is daarom moeilijk aan te geven wanneer sprake is van overmatig bloedverlies. We spreken van abnormaal bloedverlies na de bevalling als het bloedverlies:

 • te hevig is
 • te lang aanhoudt
 • toeneemt nadat er al een afname van bloedverlies is geweest

Symptomen bloedverlies na de bevalling

De eerste dagen na de bevalling is het normaal dat u bloedverlies heeft. In het begin is het helderrood. De hoeveelheid is te vergelijken met een forse menstruatie. Vaak komen er ook stolsels vrij, sommige zo groot als een tennisbal. Na enkele dagen wordt het bloedverlies minder en verandert de kleur van helderrood naar roodbruin. De hoeveelheid stolsels neemt daarna ook af.

Het is heel normaal dat het bloedverlies tijdelijk toeneemt, wanneer u vaker uit bed komt en beweegt. Het is moeilijk aan te geven wanneer sprake is van overmatig bloedverlies, omdat de hoeveelheid bloedverlies per vrouw kan verschillen. We spreken van abnormaal bloedverlies als:

 • het bloedverlies veel is (meer dan 450 milliliter)
 • het bloed helderrood blijft
 • het bloedverlies na enkele dagen niet afneemt
 • er een verergering optreedt van het bloedverlies aan het einde van de eerste of aan het begin van de tweede week
 • het bloedverlies langer zes weken duurt

De kraamverzorgende of verpleegkundige in het ziekenhuis houdt de hoeveelheid bloed die u verliest in de gaten. Bij twijfel over een te grote hoeveelheid bloedverlies overlegt deze met de verloskundige of gynaecoloog.

Hoe ontstaat bloedverlies na de bevalling?

Na de bevalling wordt het baarmoederslijmvlies afgestoten, net als bij een menstruatie. Hierdoor komt bloederig weefsel vrij, dat lochia wordt genoemd.

Er zijn verschillende oorzaken voor overmatig bloedverlies, zoals:

 • er is een deel van de moederkoek achtergebleven
 • de baarmoeder trekt niet goed samen
 • bloedverlies uit een onvoldoende gehechte knip of scheur van de vagina

Daarnaast zijn er zeldzame oorzaken, zoals:

 • een vleesboom in de baarmoeder
 • een niet-optimale bloedstolling
 • bloedverlies uit een scheur in de baarmoedermond (cervix)

Soms is de afvoer van lochia tijdelijk belemmerd door bijvoorbeeld een stolsel. Als deze belemmering wordt opgeheven, komt alle opgehoopte lochia in één keer vrij. Dit kan ten onrechte het idee van overmatig bloedverlies geven. Dit kan gepaard gaan met naweeën.

Is het ernstig en wat kunt u verwachten?

Er zijn verschillende oorzaken voor abnormaal bloedverlies na de bevalling. Het is belangrijk de oorzaak op te sporen en deze te behandelen.

Onderzoek Als de kraamverzorgende of verpleegkundige vermoedt dat er sprake is van abnormaal bloedverlies, bespreekt zij dit met de verloskundige, huisarts of gynaecoloog die de bevalling heeft begeleid. Deze zal onderzoeken tot hoe hoog de baarmoeder in de buik staat en hoe de spierspanning van de baarmoeder aanvoelt. Ook wordt soms via de vagina gevoeld of de baarmoedermond open staat. Soms is het nodig met een eendenbek de baarmoedermond te bekijken. Als er andere onderzoeken nodig zijn, verwijst de verloskundige u door naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. Deze kan een echo van de baarmoeder maken om te kijken wat er aan de hand is of het bloed laten controleren.

Behandeling De behandeling is afhankelijk van de oorzaak.

 • Achtergebleven deel van de moederkoek Wanneer een deel van de moederkoek of de vliezen achterblijft in de baarmoeder, is het heel belangrijk dat dit wordt verwijderd. Dat wordt gedaan door de gynaecoloog in het ziekenhuis. Voor deze ingreep krijgt u algehele narcose of een ruggenprik. De achtergebleven resten worden met de hand verwijderd. Soms is het nodig daarna nog een curettage te doen.
 • Onvoldoende gehechte knip of scheur Bloedverlies door een onvoldoende gehechte knip of scheur van de vaginawand kan verholpen worden door het verwijderen van de oude hechtingen en het opnieuw hechten van de wond.
 • Onvoldoende samentrekken van de baarmoeder Om de baarmoeder te stimuleren weer goed samen te trekken en kleiner te worden kunnen gedurende twee tot drie dagen medicijnen gegeven worden.

Wanneer naar de huisarts?

Bij normaal bloedverlies hoeft u geen contact op te nemen met de huisarts of verloskundige.Als u vermoedt dat u last hebt van abnormaal bloedverlies na de bevalling, kunt u contact opnemen met de verloskundige, huisarts of gynaecoloog die uw bevalling heeft begeleid. Deze kan u onderzoeken en de huisarts of verloskundige kan u zonodig doorverwijzen naar de gynaecoloog in het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek of behandeling.

Wat kunt u er zelf aan doen?

U kunt zelf weinig doen om overmatig bloedverlies te voorkomen. Wel kunt u er alert op zijn samen met de kraamverzorgende. Het geven van borstvoeding stimuleert het samentrekken en daarmee kleiner worden van de baarmoeder. Dit kan een goede afvoer van de lochia bevorderen en zo meehelpen aan het voorkomen van overmatig bloedverlies.

Algemene adviezen en voorzorgsmaatregelen voor bloedverlies na de bevalling

U heeft een verhoogde kans op heftig bloedverlies na de bevalling:

 • als in uw familie problemen met de bloedstolling voorkomen, dus dat het bloed minder makkelijk stolt
 • als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt

Stollingsafwijkingen in de familie melden Meld dit aan de verloskundige of gynaecoloog die uw bevalling begeleidt. Deze zal dan extra letten op de hoeveelheid bloedverlies in de kraamperiode.

Kraamverband gebruiken Het is de eerste dagen na de bevalling prettig kraamverbanden te gebruiken, omdat deze groter zijn dan maandverband. Als het bloedverlies minder wordt, kunt u overschakelen naar maandverband. Het gebruik van tampons wordt afgeraden, omdat deze de kans op een infectie bevorderen. Zorg dat u kraamverband in huis heeft voor het opvangen van het bloedverlies, dat het hevigst is in de eerste dagen na de bevalling.

Matras beschermen Het is verstandig de eerste dagen na de bevalling uw matras te beschermen tegen doorlekkend bloed. Dit kunt u doen door een papieren onderlegger in uw bed te leggen of door bijvoorbeeld een plastic hoes of laken over uw matras te leggen.

Met medewerking van

W. van Donselaar,arts

Literatuur

 • NHG Standaard: Zwangerschap en kraamperiode

Pagina laatst aangepast op 24 juni 2019


Gerelateerd