Anticonceptie

Wat is anticonceptie?

Anticonceptie is een verzamelnaam voor alle methoden en middelen, die tot doel hebben zwangerschap te voorkómen. De middelen die gebruikt worden voor anticonceptie worden ook wel voorbehoedsmiddelen genoemd.

Hoe werkt anticonceptie?

De verschillende methoden van anticonceptie voorkómen het ontstaan van zwangerschap door er voor te zorgen dat een eicel niet bevrucht kan worden door een zaadcel. Dit kan gebeuren door:

  • de productie van eicellen bij de vrouw of de zaadcellen bij de man te voorkómen: de hormonale anticonceptie;
  • te verhinderen, dat de zaadcellen via de baarmoeder de eileiders bereiken door het inbrengen van een koper- of hormoonspiraaltje in de baarmoeder: de intra-uteriene anticonceptie;
  • door af te zien van geslachtsgemeenschap tijdens de vruchtbare dagen van de vrouw: de "natuurlijke" methoden van geboorteregeling;
  • door te verhinderen, dat zaadcellen en eicel elkaar bereiken tijdens de geslachtsgemeenschap: de barrièremethoden en de sterilisatie.

Hoe betrouwbaar is anticonceptie?

Zonder anticonceptie is de kans om binnen een jaar zwanger te worden 80%.

De meest betrouwbare methoden van anticonceptie zijn die methoden, waarbij degene die de methode toepast geen invloed kan uitoefenen op de werking. Dat is het geval bij sterilisatie, de koperspiraaltjes, het hormoonspiraaltje en het hormoonstaafje. Bij toepassing van één van deze methoden is de kans op zwangerschap kleiner dan 1 op de 200 per jaar.

Deze betrouwbaarheid kan ook bereikt worden bij zorgvuldige toepassing van alle overige hormonale methoden van anticonceptie. In de praktijk blijkt de kans om zwanger te worden dan toch iets groter vooral omdat regelmatig een pil wordt vergeten of verzuimd wordt op tijd een nieuwe prikpil te halen.

Het minst betrouwbaar zijn de natuurlijke methoden van geboorteregeling en het gebruik van barrièremiddelen. Hierbij is vooral de nauwgezetheid van het toepassen van deze methoden en middelen van belang.

In samenwerking met

Dr. R.J.C.M. Beerthuizen (auteur)

Bronnen

  • NHG-standaard Anticonceptie
  • NVOG Richtlijnen
  • Beerthuizen RJCM Anticonceptie op maat: Van puberteit tot overgang. Tweede druk, tweede gewijzigde oplage 2004
  • Stichting Anticonceptie Nederland
  • WHO: Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use Third Edition 2005

Pagina laatst aangepast op 24 juni 2019


Gerelateerd