Moroctocog alfa Injecties

Bijsluiter geneesmiddel: Moroctocog alfa Injecties

Met of zonder recept?

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Moroctocog alfa (= bloedstollingsfactor VIII)

Geneesmiddelgroep

Bloedstolling-bevorderende middelen (= hemostatica)

Samenstelling

ReFacto®-poeders voor injectie: 250, 500 of 1000 Internationale Eenheden (= IE) moroctocog alfa per poeder Bevat ook minimale hoeveelheden muis-, hamster- en/of runder-eiwitten.

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Voorkómen (= profylaxe) en behandeling van Bloedingen bij hemofilie-A patiënten

Algemeen

Lees ook de bijsluiter over de mogelijke toepassingen van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor één of meer van de bestanddelen of voor hamster-, muizen- en/of runder-eiwitten

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens zwangerschap goed te kunnen beoordelen.

Borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over dit middel bekend om de eventuele schadelijkheid tijdens de periode van borstvoeding goed te kunnen beoordelen.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en kunnen dan via borstvoeding de baby bereiken. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg altijd eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als bijwerking duizeligheid , slaperigheid en wazig zicht veroorzaken.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien of dit medicijn invloed heeft op uw reactie- of concentratievermogen.

Hoe werkt het?

Werking

Dit medicijn (bloedstollingsfactor VIII) bevordert de bloedstolling (= haemostasis).

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen Moroctocog alfa Injecties

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Acne

Ademnood

Allergische reacties

Antistoffen tegen stollingsfactor VIII, vorming van

Bloed-laboratoriumwaarden, bepaalde veranderingen (o.a. bilirubine, serum transaminasen, creatine-fosfokinasen)

Druk op de borst

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gevoelsstoornissen van de huid (= paresthesie)

Hartritme, toename (= tachycardie)

Hoest

Hoofdpijn

Huiduitslag

Injectieplaats: reacties

Jeuk

Koorts

Koude rillingen

Maag- en/of darmwand-ontsteking

Misselijkheid

Pijn

Schimmelinfecties (Candidiasis)

Smaakverandering

Spierpijn (= myalgie)

Vermoeidheid

Zweten

Algemeen

Meestal is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen. De belangrijkste bijwerkingen staan vermeld in de bijsluiter .

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid of een allergische reactie op dit medicijn.

Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend geen wisselwerkingen met andere stoffen van belang.

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Gebruiksaanwijzing

Zie gebruiksvoorschrift in de bijsluiter van ReFacto®.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren:

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van ReFacto®.

Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Medicatietrouw: Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Medicatiebegeleiding: Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar toch slechts ten dele vergoed of in het geheel niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Andere informatiebronnen

Bijsluiter van ReFacto®

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Bevat minimale hoeveelheden muis-, hamster- en/of runder-eiwitten.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (oa.)

Wij beschikken momenteel niet over deze informatie. In principe is na overdosering ook de kans op (ernstige) bijwerkingen groter (zie aldaar).