Diprivan

Bijsluiter geneesmiddel: Diprivan

Met of zonder recept?

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratiejaar

1987

Werkzame stof

Propofol

Geneesmiddelgroep

Middelen voor algehele verdoving (= algehele anesthesie, narcose-middelen)

Samenstelling

Vloeistoffen voor intra-veneuze (= i.v.) injectie : 10 mg of 20 mg propofol per ml

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Algehele verdoving (= anesthesie, narcose) of als toevoeging bij andere verdovingsmiddelen

Kalmering (= sedatie) van patiënten tijdens operaties onder gedeeltelijke (= regionale) verdoving.

Kalmering (= sedatie) van beademde intensive patiënten.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Kinderen van 16 jaar en jonger

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap

Dit medicijn bij voorkeur niet toedienen tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders oordeelt).

Borstvoeding

Na toediening van dit middel geen bortsvoeding geven (tenzij de arts anders oordeelt).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan na toediening tijdelijkhet reactie- en concentratievermogen negatief beïnvloeden. Neem daarom tot tenminste 24 uur na toediening van dit middel niet deel aan het verkeer en bedien gedurende die tijd geen machines .

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking

Dit medicijn heeft een snelle pijnstillende (= analgetische) en verdovende (= anesthetische) werking.

De pijnstillende werking treedt op bij lagere doseringen en houdt langer aan dan de verdovende werking.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen Diprivan

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Zie bijsluiter in de verpakking.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Zie bijsluiter in de verpakking.

Algemeen

Vertel ook de medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Hoe te gebruiken?

Gebruik

Dit medicijn wordt door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.

Hoe te bewaren?

Bewaren

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Bespreek uw vragen, ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Medicatiebegeleiding

Bespeek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Diprivan®

Algemeen

U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Remming van de hart- en longwerking (cardiovasculaire depressie).