Brexine

Bijsluiter geneesmiddel: Brexine

Met of zonder recept?

Recept-medicijn

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 15322-3 RVG 22620

Werkzame stof

Piroxicam

Gneeesmiddelgroep

Eenvoudige pijnstillers (= eenvoudige analgetica)

Samenstelling

Bruistablet: 20 mg piroxicam-cyclodextrine-complex Bevat aspartaam/fenylalanine als zoetstof.

Poeder in sachet: 20 mg piroxicam-cyclodextrine-complex Bevat aspartaam/fenylalanine als zoetstof.

Tablet: 20 mg piroxicam-cyclodextrine-complex

Wanneer gebruiken?

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Pijn bij artrose (= degeneratieve gewrichtsaandoeningen = 'gewrichtsslijtage')

Pijn bij Bechterew (= spondylitis ankylopoietica)

Pijn bij extra-articulaire aandoeningen , zoals pees-ontsteking, peesschede-ontsteking, slijmbeurs-onttseking, tennisarm, etc.

Pijn bij reumatoïde artritis (= 'gewrichtsreuma')

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Astma-aanvallen of ernstige benauwdheid na eerder gebruik van Brexine®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Bloedingen uit de anus (geen zetpillen gebruiken)

Endeldarm-ontsteking (geen zetpillen gebruiken)

Fistels en andere ontsteking-achtige aandoeningen rond de anus (geen zetpillen gebruiken)

Hersenbloedingen (= cerebrovasculaire bloedingen)

Jeukende huiduitslag (= urticaria) na eerder gebruik van Brexine®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Maag- en darmbloedingen

Maag- of darmzweren (= ulcus pepticum)

Maagontsteking (= gastritis)

Neusverkoudheid (= rhinitis) na eerder gebruik van Brexine®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Neuspoliepen na eerder gebruik van Brexine®, andere salicylaten of andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Nier- én leverfunctiestoornissen, ernstige

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen, voor (acetyl)salicylaten of voor andere prostaglandine-synthetaseremmers (NSAID's)

Algemeen

Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.

Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap & borstvoeding

Zwangerschap

Vanwege de werking kan een schadelijk effect van dit geneesmiddel op het kind niet geheel worden uitgesloten.

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit middel gaat over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Veel medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling. Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk & sport

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid , gezichtsstoornissen (wazig zien), sufheid en/of slaperigheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben. Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

Werking

Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn (= analgetische werking), koorts (= antipyretische werking) en een ontsteking (= antiflogistische of anti-inflammatoire werking) onderdrukt.

Dit middel vertraagt de bloedstolling en verlengt daardoor de bloedingstijd.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen Brexine

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Allergische huidreacties

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedbeeld en -samenstelling, veranderd

Bloedstolling, verstoord

Bevingen (= tremor)

Braken

Buikpijn (= epigastrische pijn)

Diarree

Depressie

Dromen, abnormale

Duizeligheid

Gevoelswaarneming, verstoord

Gezichtsstoornissen (o.a. wazig zien)

Hartkloppingen

Hoofdpijn

Kortademigheid

Maagdarm-bloedingen

Maagdarmwand, doorboring (= perforatie)

Maagdarm-klachten

Maagdarm-zweren (= ulcus pepticum)

Misselijkheid

Mondslijmvliesontsteking (= stomatitis)

Nervositeit

Neusbloeding (= epistaxis)

Ogen, gezwollen en geïrriteerd

Oorsuizen (= tinnitus)

Overgevoeligheidsreacties (o.a. jeuk en huiduitslag).

Slapeloosheid

Slaperigheid

Spijsvertering, slechte (=indigestie, dyspepsie)

Sufheid

Verstopping (= obstipatie)

Verwarring

Vochtophopingen (= oedeem) in de weefsels

Waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Winderigheid (= flatulentie)

Algemeen

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Als er tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank (3) overgevoeligheid voor dit medicijn (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.

Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.

Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.

Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.

Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Acetylsalicylzuur (= Alka-Seltzer®, Aspirine®, Aspro®, Hot Coldrex®)

Bloedverdunnende middelen (= orale anticoagulantia = 'bloedverdunners' = 'trombose-middelen').

Lithium (= Camcolit®, Litarex®, Priadel®)

Methotrexaat (= Emtrexate®, Ledertrexate®)

Plasmiddelen (= diuretica)

Algemeen

Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Hoe te gebruiken?

Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.

Bruistablet voor gebruik eerst oplossen in 100 ml (ca. 1/2 glas) water en tijdens of na de maaltijd opdrinken

Het poeder voor gebruik eerst mengen met ruim water en tijdens of na de maaltijd opdrinken

Tabletten tijdens of meteen na de maaltijd heel innemen met ruim water.

Algemeen

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Hoe te bewaren?

Bewaren

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Algemeen

Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .

De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (lees ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).

Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.

De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.

Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Medicatietrouw

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), kunnen de pijnklachten of de ziekte langer duren dan nodig is, verergeren of later weer terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt of wanneer u geen pijn of andere klachten meer heeft. Ook als u geen klachten (meer) heeft, moet u de medicijnen tot de volgende controle volgens voorschrift blijven gebruiken. Overleg daarom altijd eerst met uw arts wanneer u van het voorschrift wil afwijken.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts tijdens de controle. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.

Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met gebruik, kunt u dat het beste met de apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Brexine®

Algemeen

U kunt zo nodig uw arts of apotheker om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

De bruistabletten en poeders bevatten aspartaam/fenylalanine als zoetstof.

Overdosering

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn. In principe kunnen bij overdosering de bijwerkingen (zie aldaar), al of niet versterkt, optreden.

Algemeen

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een (huis)arts, ziekenhuis of polikliniek gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.