ziekte door vergiftiging met bepaalde stoffen zoals koolmonoxide, met dezelfde klachten als bij de ziekte van Parkinson